Friday, September 8, 2017

Gamer Girl Monthly Unboxing - August Box

It is finally time for a new box from Gamer Girl Monthly. Or, actually, a padded envelope. I'm skipping the box from July since I wasn't home until a while after it came.

//

Det er endelig tid for en ny boks fra Gamer Girls Monthly. Eller, i dette tilfellet, en boblekonvolutt. Jeg hopper over den som kom i juli mens jeg var borte.It is a red envelope, and it is so shiny it is hard to get a good picture of it. This is the second time I've gotten an envelope in stead of a box. The first time was last December, and I thought it was red and shiny in the spirit of Christmas, but it probably wasn't. 
//
Det er en veldig rød, veldig blank konvolutt som er ganske vanskelig å ta bra bilder av.  Det er andre gangen jeg får en sånn konvolutt, jeg fikk en i desember også. Da trodde jeg den var blank og rød  fordi det var jul, men den var nok ikke det da.
This is what greeted me when I opened the envelope. 
//
Det var synet som møtte meg da jeg åpnet konvolutten. The large meshy thing was this. I don't wear caps. This is not the caps that will make me start wearing them. And there will be no picture of me trying it on. But it fits. I'll probably give it to my youngest brother. He wears caps. It is Ash Ketchums caps, for those of you not knowing, he is the main character in the Pokemon series. 
//
Den store røde nettingtingen var denne. Jeg går ikke med caps. Og dette er nok ikke capsen som får meg til å begynne å gå med caps. Så det blir ikke noe bilde av meg med capsen på meg. Men den passer. Spørs om den kanskje gis videre til den yngste broren min. Han bruker caps. For de som ikke vet så er dette capsen til Ash Ketchum, hovedkarakteren i Pokemon-tvserien. And a usual drawstring purse with a controller on it. 
//
Og som vanlige en pose, denne gangen med en spillkontroll på.
We'll start with the Kingdom Hearts necklace. It is pretty, but I still haven't played Kingdom Hearts. 
//
Vi begynner med et Kingdom Hearts-kjede. Det er ikke så verst, men jeg har fortsatt ikke spilt spillet.Then there was a Sonic necklace. It is not easy to take pictures of things that are this shiny, but I tried my best.
//
Så var det et Sonic-kjede. Det er ikke så lett å ta bilde av så blanke ting, jeg prøvde virkelig. The last item, except for the button, it a Mortal Kombat bracelet. I really like this. It is easy to put on and adjust and looks nice and simple. The button is also this logo, but I seem to have deleted the picture of it, and it is to dark to take a new one right now. 
//
Det siste tingen, uten om buttonen, er Mortal Kombat armbånd. Jeg liker faktisk dette ganske godt. Det er lett å ta på og justere og det er ganske pent. Buttonen er også av denne logoen, men jeg klarte å slettet bildet jeg tok, og nå er det for mørkt til å ta et nytt ett. Okay, so, I just had to show this off. I actually own a Mortal Kombat game. I haven't played it too much though. It sort of traumatized me when I was younger. You see, my brother and I got some games for our N64 for free. These were games used for displays in a store. Obviously, we were a little too young for some of them, and therefore my mother hid them from us. But we found out where they were hidden and tried them out. Screaming ensued and we could never tell anyone. Oh well, maybe I'll try it out now. After all, I'm almost 20 years older.
//
Jeg måtte bare finne frem dette spillet og vise det frem. For jeg eier faktisk et Mortal Kombat-spill. Jeg har ikke spilt det så mye da. Jeg er fortsatt litt redd etter at jeg prøvde det da jeg var liten. En gang fikk jeg og broren min noen spill til N64 gratis. De spillene hadde blitt brukt i utstillinger i en butikk. Vi var litt for unge for et par av dem, så mamma gjemte de for oss. Vi fant jo selvfølgelig ut hvor de var og så måtte vi prøve. Det er nok en grunn til at det var 18 årsgrense(tror jeg) på disse spillene, og det ble litt skriking og grining og vi kunne ikke fortelle det til noen. Men kanskje jeg skal prøve det litt nå. Jeg er tross alt nesten 20 år eldre. A picture of all the things! Even the button. It is quite dark. 
//
Bilde av alle tingene, til og med buttonen! Den er ganske mørk. 
As you can see, the theme is Crossover. 
//
Månedens tema har vært Crossover.


No comments:

Post a Comment