Monday, May 22, 2017

Geek Chic Monthly Unboxing - May Box

I wanted to write this on Friday, when I got the box, but I ended up playing The Sims 3 instead... And you know, once you start playing The Sims it is very hard to stop. I didn't have the time to do it on Saturday, and today I took Zelda and her friend Luna for a long Pokemon hunt. So, here we are. This month's theme is Guardians of the Galaxy.

//

Jeg hadde tenkt å skrive dette på fredag, da jeg fikk boksen, men endte med å spille The Sims 3 i stedet. Og når man først begynner å spille Sims, så er det veldig vanskelig å stoppe. Jeg fikk ikke tid til å gjøre det på lørdag og i dag ble det en lang pokemonjakt i stedet. Så, ja. Temaet for boksen denne måneden er Guardians of the Galaxy.


Box ArtJust opened. // Nyåpnet.Look what was underneath the card.  // Denne var under kortet. And in it bracelett with "I have 12% of a plan." If you have seen the first film, I think you'll remember.  // I posen var det et armbånd med "I have 12% of a plan." Om du har sett den første filmen, så husker du sikkert scenen.Tried to take a better picture of the text. // Forsøk på et bedre bilde av teksten. Next some Ravagers symbol earrings in gold. // Så var det noen Ravagerssymboløredobber i gull. And last a gold necklace with Yondu's Arrow. I really like the way it is "fastened." // Sist i posen var et gullkjede med Yondu's pil på. Jeg liker måten det "festes" på.And then to the item you have all been waiting for! The Baby Groot plushie! And oh my, how soft it is! I have been cuddling it every day since Friday.  It's hard not using a smiley for this one.
 // 
Og så til den tingen dere alle har ventet på, Baby Groot bamsen! Og herregud så myk den her. Har kost med den hver dag siden fredag. Thursday, May 18, 2017

A little late blooming // En litt sen blomstring

The trip I took to IKEA a good while back, the one I posted a picture from, was actually a trip to acquire some supplies for planting. I also went to Plantasjen for seeds and planting soil. Then exams took over and I never had the time to start planting. And then I wanted to get it done outdoors so that I would get dirt all over my floor, but the weather has not been very helpful lately. I finally realized I had to get it done soon, or it would be too late, and so I had to do it inside.

//

Den turen jeg var på IKEA for en god stund siden, du vet, den jeg postet et bilde fra, var egentlig for å kjøpe ting til planteprosjektet mitt. Og så var jeg en tur på Plantasjen for å kjøpe jord og frø. Så kom eksamener og jeg hadde ikke tid. Så var det det at jeg ville gjøre det ute, så jeg slapp å ha jord på gulvet, eller i verste fall teppet. Men været har vært veldig lite sammarbeidsvillig i det siste. Så det endte med at jeg måtte gjøre det inne da, så det ikke skulle bli alt for sent.


Planting soil and peat briquettes for planting. (I could not find another word for the briquettes, but if any of you English-speaking readers know a better word, then please let me know!) 
// 
Såjord og torvbriketter. Garden gloves from IKEA. // Hagehansker fra IKEA.Seeds! // Frø!And a time-lapse video I made with my fancy phones time-lapse function. It shows the briquettes as they swell up after being watered. // Og en timelapsevideo av torvbrikettene som sveller til full størrelse. Ganske fancy disse nye telefonene. 


I didn't have time to plant all of the seeds, but I've made a good start. Some of them are to be sown directly outdoors. I'm just waiting for the rain to stop. It is not much to look at just yet, but here are some pictures anyways. I'll tell what you are looking at later, when there is actually something growing. 

//

Jeg hadde ikke tid til å så alle frøene, men jeg har i hvertfall kommet igang. Noen skal også sås i et bed ute, så jeg venter egentlig bare på at det skal slutte å regne. Det er ikke så mye å se på enda, men legger ved noen bilder for det. Jeg skal prøve å huske å fortelle dere hva det er for noe senere, da det faktisk er noe å se på.Friday, May 12, 2017

A Desire to Crochet // Heklelyst

In march, I bought a book that was on sale. I shouldn't have, but I did. I am weak for crochet books. In this book, there is a lot of good patterns on among others pillows, potholders and clothes. The name of the book is "Heklelyst" which can be translated to something like "A Desire to Crochet."

//

I mars kjøpte jeg ei bok på mammutsalg. Jeg burde sikkert ikke ha gjort det, men jeg har en svakhet for heklebøker. Boka heter Heklelyst og har mange fine mønster på mye forskjellig, blandt annet puter, grytekluter og klær.

After having browsed it for a good while I decided to check how much it would cost to make a few of the items. I have previously considered the possibility of me crocheting some items to sell. I just haven't gotten around to it, and I have also never made clothes, apart from a few pairs of socks. I think clothes will be items that are the easiest to sell. And I also think some of the retro potholders in this book would be popular. After having consulted my wallet I ended up ordering some yarn.

//

Etter å ha bladd en del i boka bestemte jeg meg for å sjekke hvor mye det ville koste å lage noen av de tingene jeg likte best. Jeg har tenkt på det før at jeg kunne hekle noen ting og selge de, for å tjene litt penger. Men jeg har aldri kommet så langt, og så har jeg heller aldri laget noe som ligner klær, sånn uten om sokker. Jeg tror klær er det som er enklest å selge, og så tror jeg at noen av de retrogryteklutene i boken kan være populære. Etter å ha rådført meg med lommeboka ble det bestilt litt garn.
Ah, the satisfaction of opening a box like this. This should be enough yarn for two sweaters. One in the shades of red and one in blue. The red one will fit 2-year-olds, supposedly, and the blue one 6-year-olds. If I do it right. Obviously, I don't have kids so I won't know more than the pattern tells me. But hopefully, buyers will know their kids' sizes. I ordered this to see if I can even make a sweater, but this pattern even says that it is a great pattern for people that has not made clothes before. If it all goes well I will make a few more of these sweaters, in addition to a couple of smaller items and perhaps some baby blankets. The goal is to participate in one of the street flea markets that are held in Hamar during the summer, to see if I can sell some of it. So stay tuned!

//

Gleden  man får av å åpne en slik boks kan ikke beskrives med ord. Dette skal liksom være nok til to gensere, i følge mønsteret. En rød og en blå. Den røde skal etter sigende passe en toåring og den blå en seksåring. Nå har jeg ikke jeg unger, så jeg vet ikke om det stemmer innen jeg er ferdig, jeg må bare stole på mønsteret og at foreldrene klarer bedømme sine egne barns størrelser. Nå skal jeg teste om jeg i det hele tatt klarer å lage en genser. Mønsteret sier at det er perfekt for noen som ikke har laget klær før, så jeg har troen. Om det blir vellykket kommer jeg forhåpentligvis til å lage et par til og noen andre småting og kanskje noen babytepper. Målet er å være med på et av de loppemarkedene som holdes i Hamar i løpet av sommeren og se om jeg får solgt noe av det.Monday, May 8, 2017

Gamer Girl Monthly Unboxing - April Box

Last week I also got a box from Gamer Girl Monthly, so let's see what we got this time!

//

Forrige uke fikk jeg enda en boks fra Gamer Girl Monthly.


The boxes are usually the same, not too exciting, but pretty and pink. // Boksene er som regel like, ikke så spennende, men pene og rosa.But the inside is always cool. This month's theme is Transformation and the card has a picture of Ditto and Kirby.  // Men innsiden er derimot mye kulere, og denne månedens tema er Transformation. kortet har bilde av Ditto og Kirby. The silky pouch has a Game Boy on it. // Silkeposen har en Gameboy på seg. Under the pouch this time was a wallet for cards and notes. // Under posen var det ei lommebok for kort og sedler.It is a lot smaller than my usual wallet, and this one will be used for when I want to have my wallet in my jacket pocket. I don't always have to bring coins and membership cards for all the stores at my closest mmall. 
// 
Den er en god del mindre enn den vanlige lommeboka mi, så denne tenkte jeg at jeg skulle bruke de gangene jeg faktisk vil ha lommeboka i lomma. Det er tross alt ikke alltid man trenger å ha med seg mynter og medlemskortet til alle butikkene på CC.Over to the inside of the pouch. First, there's this super cute, super tiny Kirby necklace. I could not even get my phone to take a good enough picture for you to actually see the details of it. But there is a tiny Kirby there, riding the star. 
//
Over til innsiden av posen. Først et veldig søtt og veldig lite Kirby kjede. Anhenget er faktisk så lite at det var umulig å få tatt en bilde med telefonen som var bra nok til at dere kan se det ordentlig, men det er en liten Kirby der, som sitter på stjerna si.Then, there is Ditto-earrings. // Så var det Ditto-øredobber.

 
A cool detail from the back of the cardboard the earrings came on. // En kul detalj fra baksinden av pappen øredobbene sitter på. Another necklace. This one from a game I haven't played; Destiny. I do like the necklace though. 
//
Enda et kjede, denne gangen fra et spill jeg aldri har spilt; Destiny.


 

And the button is also from Destiny. // Og Buttonen er også fra Destiny. Back of the card! I forgot to take a photo of all the items at once this time, but I think you'll live. 
// 
Baksiden av kortet. jeg glemte å ta bilde av alle tingene på en gang denne gangen, men dere overlever nok.

I've been looking at other subscription boxes. Yes, even though I can't really afford any. But I found out that there is a Gilmore Girls subscription box. Actually, there is two, but one of them is only coffee, and I don't like coffee, so. But, the other one! Oh my gosh. They only ship within the United States though. But oh, I want that box. 

Saturday, May 6, 2017

Four months later // Fire måneder senere.

The first four months of the year has passed, and my temperature project is still going strong. The post is a little late, but that is because I handed in a take home exam this yesterday and I just didn't have any spare time before that. This time I actually took a picture of the whole work for you to enjoy and marvel at!
De første fire månedene i året har passert og temperaturprosjektet ruller videre. Det ble litt forsinket denne måneden også, men denne gangen hadde jeg rett og slett ikke tid, fordi jeg satt med en hjemmeeksamen som skulle leveres i går. Men nå er den over og her er rapporten. Til og med et bilde av hele stripa, som dere kan beundre.

Wednesday, April 26, 2017

Geek Chic Monthly Unboxing - April Box

Yesterday I got mail for once. And this time it was a box from Geek Chic Monthly. The theme for this month is Alice In Wonderland. Let's get to it!

//

I går fikk jeg for en gangs skyld post, og det er en ny boks fra Geek Chic Monthly. Temaet denne gang er Alice i eventyrland.A dark box this time. // En ganske mørk boks denne gangen. But with a colorful inside! // Med med en fargerik innside!Pretty pink and purple colors, actually. And a decal. // Pene rosa- og lillafarger faktisk. Og et klistremerke. The pink thing was a very flat flamingo. // Den rosa tingen var en ganske flat flamingo. That, if you blow into it, will grow. Actually, I have about five of these already. I bought them last summer, because they float and I wanted to have my beer with me in the water. Turns out though, that a large can of beer will tip it over, until you have drunk a sufficient amount of beer. The smaller cans work just fine. 
//
Om du blåser den opp så blir det litt større da. Vet dere, jeg har faktisk fem av disse fra før. Jeg tror det er fem i hvertfall. Kjøpte de i fjor sommer, fordi jeg tenkte de kunne være kjekke å ha med seg om man vil bade med ølen sin. Det viste seg dog at en halvlitersboks med øl velter hele greia, til du har drukket litt av den. Men en liten boks funker fint, altså. Well wrapped in purple prettiness was a really pretty and cool pouch for the jewelry part of this box.
//
Godt pakket inn i pent lilla papir var en veldig pen og kul pung med smykkene i denne boksen.First out of the pouch; earrings! I love that they are mismatched, that is my favorite way to wear earrings. But as I have mentioned, I mostly use dangly earrings. They are still cool, though. 
//
Først ut av pungen; et par øredobber! Jeg liker at de er ulike, ettersom det er min foretrukne måte å bruke øredobber på, men som jeg har nevnt før så bruker jeg mest dinglende øredobber. De er fortsatt ganske kule da. Second; a ring. It says the same as the box; "We're all mad here." It is slightly adjustable, but I didn't try too hard since it already fit. I like silver rings, so this might actually make it into circulation.
//
Neste ting; en ring. Det står det samme på den som på boksen; "We're all mad here." Den er litt justerbar, men jeg prøvde ikke så hardt, ettersom den allerede passet. Jeg liker sølvringer, så denne har faktisk en mulighet til å bli brukt. Last out of the pouch; a necklace. At first glance, I thought it was broken, but it turned out I just had to peel the plastic off myself. I don't know, but I feel it might be a little lazy? 
//
Det siste i pungen var et kjede. Ved første øyekast så det nesten ut som det var ødelagt, men det viste seg at jeg måtte dra av plasten selv. Jeg syns kanskje på en måte at det er litt latskap fra de som har pakket boksen.But I'm not gonna lie, I love peeling things, and this way I know the only fingermarks on it are mine. This is a cool necklace, I love that it is black and silver and not gold. 
//
Men jeg kan ikke juge, jeg er over gjennomsnittet glad i nettopp å dra plasten av nye ting, og nå vet jeg i hvertfall at det er bare mine fingermerker på det. Jeg syns det er et ganske kult kjede også, og er spesielt fornøyd med at de gikk for sølv i stedet for gull. The back of the card, if you want some extra info. // Baksiden av kortet for den som vil ha litt ekstra informasjon. And last, a group shot. // Og til slutt et gruppebilde. 

Mays theme is Guardians of the Galaxy, and in June the theme is Stranger Things. I have not seen Stranger things, but since the box will be here well after my exam I might have some time to actually watch it before I get the box. 
//
Temaet for mai er Guardians of the Galaxy og i juni er det Stranger Things. Jeg har ikke sett sistnevnte, men siden boksen kommer godt og vel etter min eksamen så har jeg tid nok til at jeg kanskje får sett den før boksen kommer. 

Monday, April 24, 2017

IKEA

I went to IKEA with some friends last week. I bought some stuff that I intend to show off in a post later this week. But until I have the time to do such a lengthy post I just wanted to show you my dream cabinet. I saw it at IKEA (duh) and it is just perfect. When I get rich this is at the top of the list of things to acquire. Just imagine my pretty pink sewing machine in there, not gathering dust, being on display...

//

Jeg var på IKEA med noen venner onsdag forrige uke. Jeg kjøpte noen småting der, som jeg tenkte jeg skulle vise frem i en post senere denne uke, om jeg får tid. Men ettersom jeg ikke har tid akkurat nå, så ville jeg bare innom å vise frem et bilde jeg tok av drømmeskapet mitt. Det er selvfølgelig et IKEA-skap, og jeg tror ikke jeg har sett noe så perfekt før. Når jeg blir rik så er dette en av de første tingene jeg kommer til å gå til anskaffelse av. Bare se for dere den fine rosa symaskina mi inni der, til utstilling, men uten å samle støv...